Dịch Thuật Anh - Việt

TransNet có bằng Thông dịch và Phiên dịch (tiếng Anh <-> tiếng Việt) ở bậc Professional (Chuyên nghiệp) (trước đây là Cấp 3) do cơ quan National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) (Sở Cấp Bằng Phiên Dịch và Thông Dịch Toàn Quốc) cấp (số NAATI là 8027). Tất cả những bản dịch của chúng tôi đều thích hợp để nộp cho các cơ quan của Úc (kể cả Bộ Di Trú). Dưới đây là bảng giá cho các giấy chúng tôi thường dịch:
Loại Giá (bao gồm thuế GST) Thời gian dịch (trong giờ làm việc)
Các Giấy khai sinh, Giấy kết hôn, Giấy phép lái xe, Phiếu lý lịch tư pháp, Chứng minh nhân dân của Việt Nam có mẫu thông thường $44 Khoảng 20 phút cho mỗi giấy
Giấy độc thân của Úc có mẫu thông thường $44 Khoảng 20 phút
Giấy cảnh sát liên bang Úc có mẫu thông thường $44 Khoảng 20 phút
Giấy ly dị Úc có mẫu thông thường $99 Khoảng một tiếng
Thư từ Từ $22 mỗi 100 chữ tiếng Anh Tùy dài ngắn
Các giấy khác Xin liên lạc chúng tôi Xin liên lạc chúng tôi
Cách sử dụng dịch vụ dịch thuật:
  1. Mang giấy đến văn phòng chúng tôi (hoặc email bản scan đến ditru@me.com) để chúng tôi cho biết lệ phí và thời gian dịch. Quý vị đích thân trả tiền và lấy bản dịch; hoặc
  2. Email bản scan đến ditru@me.com để chúng tôi cho biết lệ phí và thời gian dịch. Chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng để quý vị trả lệ phí. Chúng tôi sẽ email bản scan của bản dịch (và có thể gửi bản dịch bằng bưu điện, nếu quý vị yêu cầu).