Visa Đính hôn & Vợ chồng

Visa Đính hôn (300)

Visa Đính hôn dành cho trường hợp người xin visa đang ở ngoài nước Úc. Sau khi có visa Đính hôn, người xin visa và người bảo lãnh cần kết hôn trong vòng 9 tháng. Sau khi kết hôn có thể nộp hồ sơ xin visa Vợ chồng ở Úc (820/801).

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Visa Đính hôn là visa thích hợp trong trường hợp hai người chưa kết hôn hoặc chưa đạt điều kiện sống chung với nhau như vợ chồng không hôn thú.

Trần Đức-Dũng

Visa Vợ chồng nộp ở ngoài nước Úc (309/100)

Diện visa này thường thích hợp cho trường hợp hai người đã kết hôn hoặc đã đạt quy định vợ chồng không hôn thú. Visa 309 là visa tạm trú, visa 100 là visa thường trú.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Diện visa này có nhiều thuân lợi về việc ổn định cuộc sống ở Úc, chẳng hạn khi đến Úc là con cái đi học thường không cần đóng tiền học, được học lớp Anh văn miễn phí.

Trần Đức-Dũng

Visa Vợ chồng nộp ở Úc (820/801)

Diện visa này thường thích hợp cho trường hợp người xin visa đang ở Úc, hai người đã kết hôn hoặc đã đạt quy định vợ chồng không hôn thú. Visa 820 là visa tạm trú, visa 801 là visa thường trú.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Nếu đang ở Úc và trường hợp thích hợp thì xin visa này là tiện lợi nhất.

Trần Đức-Dũng