“TransNet”

TransNet – Văn Phòng Di Trú Úc - Du Học Úc – Dịch Thuật Uy Tín

English

Giới Thiệu | Di Trú | Du Học | Dịch Thuật | Liên Lạc | Tài Liệu

Di Trú Úc

Australian Visa

Cố vấn Di trú của chúng tôi có thể giúp quý vị xin visa Úc và giúp quý vị về những vấn đề di trú Úc. Dưới đây là những dịch vụ di trú chúng tôi thường đảm trách:


Loại Giá
Đính hôn Xin liên lạc chúng tôi
Vợ chồng (ở Úc và ở ngoài nước Úc) Xin liên lạc chúng tôi
Con cái Xin liên lạc chúng tôi
Cha mẹ Xin liên lạc chúng tôi
Những loại visa gia đình khác Xin liên lạc chúng tôi
Tay nhề (không có công ty/doanh nghiệp bảo lãnh) Xin liên lạc chúng tôi
Tay nhề (có công ty/doanh nghiệp bảo lãnh) Xin liên lạc chúng tôi
Du lịch Xin liên lạc chúng tôi
Du học và Giám hộ cho học sinh Xin liên lạc chúng tôi
Kinh doanh Xin liên lạc chúng tôi
Tái xét với Tòa Kháng Cáo Hành Chánh (Administrative Appeals Tribunal) Xin liên lạc chúng tôi


Vui lòng liên lạc chúng tôi để làm cuộc hẹn với Cố vấn Di trú của chúng tôi:

152A Hopkins Street
Footscray, Victoria 3011, Australia
Điện thoại: +61 3 9689 2956
Di động: +61 449 644 487
e-mail: admin@transnet.net.auỞ trên là số đăng bạ của chúng tôi để làm Cố vấn Di trú. Những Cố vấn Di trú của chúng tôi tuân theo Điều lệ Cư xử.


© TransNet Business Consulting Group.