“TransNet”

TransNet – Văn Phòng Di Trú Úc - Du Học Úc – Dịch Thuật Uy Tín

English

Giới Thiệu | Di Trú | Du Học | Dịch Thuật | Liên Lạc | Tài Liệu

Kính chào!

Chúng tôi là một văn phòng chuyên nghiệp về luật di trú Úc, du học Úc và dịch thuật.

Chúng tôi đã đảm trách hàng trăm hồ sơ xin visa thành công.

Trần Đức-Dũng

Cố Vấn Di Trú Úc (Số Đăng Ký: 0319577)
Cố Vấn Giáo Dục (Bằng Số: D055)
Thông Dịch & Phiên Dịch Viên (Số NAATI: 8027)

Trưởng văn phòng TransNet hân hoan chào đón quý vị.

“Duc-Dung

Trần Đức-Dũng đến Úc vào thập niên 1980 và hoàn tất những bằng học gồm có Cao học Văn khoa của Đại Học Melbourne và Cử nhân Luật của Đại Học Victoria (và được nhận vào Toà Án Tối Cao của Victoria vào năm 2014). Trần Đức-Dũng đã từng làm nhân viên xã hội ở những vùng như Collingwood ở Victoria vào những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Trong công việc này, ông cũng bắt đầu giúp cộng đồng những hồ sơ về di trú. Ông đã từng làm Nghị viên cho Hội đồng Thành phố Collingwood ở Victoria, Ủy viên cho Hội đồng Thành phố Maribyrnong ở Victoria (1994 - 1997) và Ủy viên (Commissioner) cho Ủy hội Đa văn hóa Victoria (1997 - 1999).

Trần Đức-Dũng chính thức trở thành Cố Vấn Di Trú vào năm 2003. Kể từ năm 2007 đến nay, công việc chính của ông là về lãnh vực di trú Úc và du học Úc.

Liên lạc chúng tôi:

152A Hopkins Street
Footscray, Victoria 3011, Australia
Điện thoại: +61 3 9689 2956
Di động: +61 449 644 487
e-mail: admin@transnet.net.auỞ trên là số đăng bạ của chúng tôi để làm Cố vấn Di trú. Những Cố vấn Di trú của chúng tôi tuân theo Điều lệ Cư xử.


© TransNet Business Consulting Group.