“TransNet”

TransNet – Văn Phòng Di Trú Úc - Du Học Úc – Dịch Thuật Uy Tín

English

Giới Thiệu | Di Trú | Du Học | Dịch Thuật | Liên Lạc | Tài Liệu

Du Học Úc

“Students”

Cố vấn Di trú chính của chúng tôi, ông Trần Đức-Dũng, cũng là người có bằng tư vấn về giáo dục cho học sinh và sinh viên quốc tế.

“Qualified

Sau đây là một số trường chúng tôi đại diện:

“Victorian

(Bộ Giáo Dục Victoria)

“Melbourne

“Ozford”

“Stott’s

… và nhiều trường khác nữa.

Chúng tôi có thể giúp ghi danh trường, chuyển trường, làm việc với trường để giải quyết vấn đề, cũng như giúp xin visa du học và giúp về những điều liên quan đến visa.

Quý vị nào chưa quen thuộc với các bậc học liên quan đến việc xin visa du học Úc, xin dành chút thời gian xem qua tài liệu dưới đây.

Thông tin chung

Nước Úc có sáu tiểu bang (state) và hai lãnh thổ (territory). Mỗi tiểu bang hoặc lãnh thổ tự quản lý ngành giáo dục của mình, do đó ngành giáo dục của các tiểu bang và lãnh thổ có các điều khác nhau, nhất là ở bậc tiểu học và trung học. Xin xem trang này (viết bằng Anh ngữ) để biết thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Australia. Dưới đây là tóm lược các bậc học:

Anh ngữ

Các khóa Anh ngữ thường có các khóa General English (Anh ngữ tổng quát) (dành cho những người khả năng tiếng Anh còn kém) và English for Academic Purposes (Anh ngữ cho mục đích học tập) (dành cho những người khả năng tiếng Anh khá hơn). Nhiều trường dạy các khóa Certificate I in EAL đến Certificate IV in EAL (Chứng chỉ về Anh ngữ cho những người mà Anh ngữ không phải là ngôn ngữ đầu tiên). (Quý vị có khi cũng thấy trường hoặc chính phủ dùng tên 'ELICOS' (English Language Intensive Courses for Overseas Students) (tạm dịch: Những khóa Anh ngữ học chuyên cần cho du học sinh).)

Tiểu học và Trung học

Tiểu học (primary school) bắt đầu từ Mẫu giáo (Pre-school, Kindergarten, hoặc Reception) đến Lớp 6 hoặc Lớp 7 (Queensland, South Australia, Western Australia là đến Lớp 7 còn các tiểu bang và lãnh thổ khác là đến Lớp 6). Trung học (secondary school hoặc high school) bắt đầu từ Lớp 7 hoặc Lớp 8 (Queensland, South Australia, Western Australia là từ Lớp 8 còn các tiểu bang và lãnh thổ khác là từ Lớp 7) cho đến Lớp 12. Hai năm cuối của Trung học (tức là Lớp 11 và 12) có tên như Victorian Certificate of Education (Chứng chỉ Giáo dục Victoria) (ở Victoria) hoặc High School Certificate (Chứng chỉ Trung học) (ở New South Wales). Các trường Tiểu học và Trung học gồm có các trường công (trường của chính phủ) hoặc trường tư. Các trường công thì thường thường học ở trường nào tiền học cũng giống nhau và cần ghi danh qua Bộ Giáo Dục (Education Department). Còn các trường tư thì mỗi trường tiền học có thể khác nhau và thường thường cần ghi danh trực tiếp với trường.

Học nghề

Ở Úc, người ta hay dùng Vocational Education and Training (VET) (Giáo dục và huấn luyện nghề) để nói về bậc học nghề. Các trường dạy nghề ở Úc gồm có các trường TAFE (Technical and Further Education) (Giáo dục kỹ thuật và cao hơn) của chính phủ và các trường tư nhân. Các trường này thường dạy các khóa Chứng chỉ (Certificate) I, II, III và IV các nghề và các khóa Diploma, Diploma Cao cấp (Advanced Diploma). Có một số trường TAFE và trường tư nhân dạy các khóa Cao đẳng (tạm dịch cho ‘Associate degree’) và Cử nhân (Bachelor).

Đại học

Các trường Đại học (university) ở Úc phần nhiều là trường chính phủ. Các trường này chủ yếu dạy các khóa Cử nhân (Bachelor), các khóa Diploma Hậu đại học (Graduate Diploma, Postgraduate Diploma), Cao học (Master) và Tiến sĩ (PhD). Nhiều trường Đại học còn có chi nhánh dạy các khóa nghề như viết ở trên.


Vui lòng liên lạc chúng tôi để tìm hiểu thêm:

152A Hopkins Street
Footscray, Victoria 3011, Australia
Điện thoại: +61 3 9689 2956
Di động: +61 449 644 487
e-mail: admin@transnet.net.auỞ trên là số đăng bạ của chúng tôi để làm Cố vấn Di trú. Những Cố vấn Di trú của chúng tôi tuân theo Điều lệ Cư xử.


© TransNet Business Consulting Group.